Széchenyi István Egyetem, JRET

Image 

A konzorcium felsőoktatással és K+F tevékenységgel foglalkozó résztvevője a Széchenyi István Egyetem, amely mérnök, közgazdász, jogász, diplomás ápoló, szociális munkás és zenetanárképzést folytat. Az egyetem szellemi kapacitása, a tudományos minősítéssel rendelkezők aránya színvonalas kutató-fejlesztő tevékenységre teszi alkalmassá az intézményt. Mindezekből következően az egyetem az országos viszonylatban kiemelkedő fejlettségű Nyugat-dunántúli Régió meghatározó intézménye, és szorosan kapcsolódik a Budapest után a második legerősebb jövedelem termelési potenciállal rendelkező Győr város és a régió gazdaságához. Fő szakjai a térségben rendkívül erős elektronikai- és járműiparra, az infrastruktúra fejlesztésre és működtetésre, valamint az e területen működő vállalatok és közintézmények menedzsmentjére, nemzetközi kapcsolataira támaszkodnak. Az egyetem infrastrukturális adottságai a tervezett fejlesztésekkel kiegészülve hosszú távon megfelelőek a képzési és kutatási feladatokra.

Az egyetemet a projektben a Rektor közvetlen hatáskörébe tartozó önálló szervezeti egység, a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont képviseli. A Tudásközpont a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával a Pázmány Péter Program 2005-ös kiírása keretében létesült meg és működik a 2006 és 2008 közötti időszakra elnyert projekt támogatással. Az egyetem vezetésének döntése értelmében a szervezet az említett projekt lezárása után továbbra is fennmarad az egyetem innovációs-kutató központjaként, e minőségében vesz rész a jelen pályázatban is.

Image 

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont a Győr gazdasági vonzáskörzetébe tarozó autóipar kutatás-fejlesztési igényeit szolgálja ki. Ez a koncentráció országos viszonylatban kiemelkedő szerepű, a Közép- és Nyugat-Dunántúli régióban dolgozik a hazai autóiparban foglalkoztatottak 57%-a, ezen belül Győr-Moson-Sopron megye autóipari tevékenysége 4,7-szerese az országos átlagnak. A Tudásközpont jelenleg futó projektjei a járműgyártáshoz kapcsolódó korszerű anyagok és technológiák kutatása, valamint az új lehetőségeknek a konstrukciókban való megjelenítése. A technológiák fejlesztésében és a konstrukcióban egyaránt kulcsszerepe van a számítógépes szimulációnak, amely mind a technológiai folyamatok modellezésében, mind a járművekben lejátszódó bonyolult áramlási és hővezetési feladatok megoldásában hasznosul. E technikák alkalmazását és továbbfejlesztését célozza meg a térségben egyedülállóan komplex szimulációs laboratórium, amely a CAD és FEM eljárások integrációjával jelenít meg új minőséget a technológiák fejlesztésében és a gyártáshelyes konstrukciók megvalósításában.

A Tudásközpont a vázolt kutatási területen 8-10 teljes állású kutatóval és kutatási segédmunkatárssal, az egyetem oktatóival és hallgatóival, valamint korszerű kutatási eszközökkel világszínvonalú kutatási potenciált hozott létre a Széchenyi István Egyetem tudásbázisán. Éves K+F árbevétele közelítően 250 mFt, az általa irányított konzorcium 3 éves K+F ráfordítása 1,8 milliárd Ft. Ez hozzásegíti a konzorciumi partnereket és a Tudásközponthoz kapcsolódó vállalatokat a világpiacon is versenyképes, magas hozzáadott értékű termékek fejlesztéséhez és gyártásához.

Emellett a Tudásközpont egyik legfontosabb célja az, hogy kisugárzó hatásával az egyetemen folyó oktatást és a vállalati továbbképzéseket erősítse. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az alkalmazott technológiák, új eljárások és műszerek hatékonyan segítsék a graduális-, mester- és doktori képzést, a tudományos műhelyek pedig ideális keretet jelentsenek a fiatal kutatók kineveléséhez. Ezeket az egyetemi oktatási célokat egészíti ki a vállalatok felé irányuló tudás- és technológia transzfer magas szintű művelése.

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00

Galéria

Támogatóink

Projektek