Elindult a MŰSZAK, MŰanyagipari SZAkemberek Klubja

A műanyagipar korunk egyik legsikeresebb iparága. A műanyag, használati tárgyaink, és a csomagolóanyagok formájában mindennapi életünk részévé vált, melyek gazdaságos előállításukkal, újabban pedig környezetbarát megoldásokkal hódítanak a piacon. 

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (JRET) olyan szakmai klub alapítását tűzte ki célul, mely a műanyagipari technológiák témakörére építve vállalati szakembereket, egyetemi kutatókat hoz össze közös asztalhoz. Az előremutató gyártástechnológiák, anyaghasználat mentén szervezett találkozások (üzleti) kapcsolatépítéshez, szakmai viták folytatásához és tapasztalatcseréhez igyekeznek fórumot biztosítani. A JRET olyan élő információs közeget, „piacteret” kíván teremteni az iparágnak, amely az egyetem, illetve a vállalkozások kapcsolatának alapját jelenti; ugyanakkor a műanyagos gépgyártók, alapanyaggyártók és forgalmazók – tehát az iparágat kiszolgáló beszállítók – is lehetőséget kapnak termékeik, új fejlesztéseik bemutatására.

 

                                               Image

Túl a második MŰSZAKon 

A fórumot a Tudásközpont ez idáig két alkalommal rendezte meg. 2007. decemberében a JRET bemutatkozása mellett a MŰSZAK kezdeményezés céljáról tájékoztatták a szervezők a résztvevő közel tíz cég képviselőit. Ezután Dr. Dogossy Gábor tartott rövid beszámolót a K-2007 düsseldorfi műanyagos szakkiállításról, és Wappel Kálmán 30 éves szakmai tapasztalatával áttekintő képet mutatott a világ műanyagiparának helyzetéről, perspektíváiról, fejlődési irányairól.

Idén február 27-én szűkebb körben találkozhattak a MŰSZAKosok egymással, de megérte ott lenni, hiszen a Tudásközpont tanulságos fröccsöntés-szimulációit mutatták be a szervezők. A háromdimenziós tervezés (CAD) és végeselem módszer (FEM) segítségével végrehajtott tűrésmező-számítás, optimalizálás részleteiről Dr. Horváth Zoltán beszélt, míg a konkrét projektek elvi folyamatáról – melyet Moldflow szimulációs programmal készítettek – Dr. Dogossy Gábor adott összefoglalót.

 Jövőkép 

A beszélgetések során kialakított vázlatos programterv, mely a 2008-as év következő összejöveteleire vonatkozik, sok érdekességet tartalmaz. Elsősorban a régióban működő MŰSZAKos vállalkozások mutatkoznak majd be egymásnak, és üzemlátogatások keretében prezentálják tudásukat, termelési kapacitásaikat, valamint az alkalmazott tervezési, gyártási megoldásokat. A cél, hogy egymás kölcsönös megismerésével akár a szinergiák, akár a különböző kapcsolatrendszerek kihasználhatóak legyenek, hiszen közös érdek a versenyképesség és a K+F potenciál szintjének emelése – egyetemünk részvételével.

 Várjuk a téma iránt érdeklődő szakemberek jelentkezését!Elérhetőségeink:

Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, 96/613-680, nviktor@sze.hu

Eseménynaptár

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2018. november 28.

Galéria

Támogatóink

Projektek