Köszöntő

Image Image

Az autó egy csodálatosan komplex szerkezet, folyamatosan megújuló, kifinomult mérnöki konstrukció, amely nem csupán alkalmazza a modern technika eredményeit, hanem iniciálja annak fejlődését. Így jöhettek létre az autóipar igényei szerinti új műszaki kerámiák, nagyszilárdságú lemezek, bonyolult technológiai megoldások és a gyártáshoz szükséges szerszámgépek, robotok. A járműipar az automatizált gyártásban a Galamb József által konstruált, legendás T-Ford modell megjelenése óta vezető szerepet játszik, és ezt a szerepét a jövőben is őrizni fogja.

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont a járműgyártáshoz kapcsolódó korszerű anyagok és technológiák kutatásával, valamint az új lehetőségeknek a mechanikai konstrukciókban való megjelenítésével foglalkozik. Kutatási tevékenysége felöleli az előgyártási technológiákat és a befejező megmunkálásokat, konstrukciós vonatkozásban pedig a jármű részegységek fejlesztésének alapelveit és néhány prototípus konkrét megvalósítását foglalja magába. A technológiák fejlesztésében és a konstrukcióban egyaránt kulcs szerepe van a számítógépes szimulációnak, amely mind a technológiai folyamatok modellezésében, mind a járművekben lejátszódó bonyolult áramlási és hővezetési feladatok megoldásában hasznosul. Hasonlóan nagy jelentősége van a végeselem technikának a konstrukcióban, ahol a kifáradás, mechanikai igénybevételek, és a veszteségek elemzése játssza a főszerepet. E kutatásokban jelentős hangsúlyt kap a CAD és VEM technikák integrációja, mint új fejlesztési irány a számítógépes mérnöki megoldásokban. A másodlagos megmunkálások közül kiemelt területek a nagysebességű forgácsolás, a szoborszerű alkatrészek kialakítása, valamint a felületi technikák. A korszerű felületkezelések alkalmazásának kutatása a szerszámokra, valamint a nagy hőterhelésű és az egymáson elmozduló jármű alkatrészekre koncentrál. Az új eljárások egyre inkább a nanotechnológiák irányába fejlődnek, ezzel bekapcsolva ezt a korszerű iparágat is a kutatásra érdemes körbe.

A vázolt kutatási területek szorosan kapcsolódnak az Európai Unió 7. keretprogramjának három prioritásához (3. információs és kommunikációs technológiák, 4. nanotudomány, nanotechnológia, új anyagok és gyártási technológiák, 7. közlekedés), ezáltal nyitott a lehetőség az ezen programokhoz történő kapcsolódásra a közeli jövőben. Emellett számos európai fórumon fokozott hangsúlyt kap a versenyképesség, amely a járműiparban a fejlesztés és a gyártás Európában tartását jelenti, ezzel biztosítva az Európai Unió fenntartható fejlődését. Ennek hazai kutatási hátteréhez járul hozzá a Tudásközpont, biztosítva a hazai járműipar fokozott bekapcsolódását az európai munkamegosztásba.

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont tudományos jövőképe az európai járműipar fejlődéséből vezethető le. E területen a három kiemelt szempont a biztonság, a környezetbarát működés és a gazdaságos gyártás. A közelmúltban elindított kutatási projektek mind ezen célok megvalósulását szolgálják, tehát jogos az a remény, hogy egyes kiemelt részterületeken a Tudásközpont a térségben infrastruktúra és tudományos potenciál terén egyaránt a működő jelentős kutatóközpontok egyenrangú partnerévé válik.

Image

Dr. Czinege Imre
egyetemi tanár, IT elnök

A magyar járműipar kilencvenes évek elején bekövetkezett sokkszerű összeomlását követő tizenöt év folyamatos átalakulásainak eredményeképp létrejött az új, versenyképes hazai járműipar. A jelentős külföldi működő tőke beruházások, valamint a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások utóbbi években tapasztalható gyorsuló fejlődése révén az iparágat ma már a legfejlettebb technológiák alkalmazása jellemzi. A vállalati méret, a tulajdonviszonyok, valamint a termékek komplexitása tekintetében az iparág szereplői rendkívül széles palettán mozognak. Egy azonban közös bennük: valamennyien felkészültek összetettebb termelési feladatok, magasabb tudástartalmú termékek előállítására. A fejlődési folyamat másik vetülete, hogy a Magyarországon működő globális járműipari cégek egyre nagyobb számban mélyítik el hazánkban folyatott tevékenységüket, s egészítik ki a korábban gyártásra, összeszerelésre korlátozódó kapacitásaikat lokális beszerzési funkciókkal, valamit termékfejlesztéssel.

A Széchenyi István Egyetem jelentős hagyományokkal rendelkezik a Győr központú technológiai régió vállalkozásaival történő együttműködés terén. A földrajzi értelemben Észak-Dunántúlként megfogható gazdasági térségben a járműipar központi jelentőségű. A korábbi évek tudatos építkezésének, illetve a vállalati kapcsolatok intenzitásának elismerése, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt pályázatok jóvoltából az Egyetem keretein belül 2004/2005 során megkezdhette munkáját a Járműipari-, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ, majd 2005/2006-ben megalakulhatott a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont. Az utóbbi folytatásaként, 2008. évtől pedig a Nemzeti Technológiai Program jóvoltából újabb három és fél éves projekt indulhatott, az Integrált Járműipari Technológia- és Termékfejlesztő Rendszer (IJTTR) kutatását, 2009-től pedig párhuzamosan a Krónikus Gyermekbeteg Otthoni Ápoláshoz Integrált Mechatronikai és Informatikai Környezet Fejlesztés (INFCARE8). A programok mindegyike több egyetemi tanszék összehangolt munkájának eredményeképpen, a vállalati kutatási igények széles spektrumára képes hatékony válaszokat adni. Az alkalmazott tudásbázis magját az Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék adja, mely köré az adott kutatási feladat igényeinek megfelelően szerveződnek a matematika és számítástudomány, a gépszerkezettan és mechanika, a közúti és vasúti járművek, valamint a közlekedésszervezés, illetőleg a regionális, közgazdasági tudományok jeles művelői. Az Egyetem szervezeti rendszerén belül létrejött egy független, kizárólag e programok végrehajtásával, illetve szervezésével foglalkozó kutatócsoport, mely reményeink szerint működése során képes lesz a világ élvonalába tartozó kutatási feladatok végrehajtására, hozzásegítve ezzel mind több, a régióban működő vállalkozást nemzetközi üzleti sikerek eléréséhez.

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont jövője szorosan összekapcsolódik azzal a kiemelkedő jelentőségű munkával, mely a magyarországi fejlesztési pólusok programjának, ezen belül is az „AUTOPOLIS” – Nyugat-Magyarországi Fejlesztési pólus komplex fejlesztési programjának kialakításával kapcsolatos. Hagyományaira, erősségeire, valamint földrajzi elhelyezkedéséből következő lehetőségeire való tekintettel a Győr központú pólus elsődleges fejlesztési irányaként a járműipar, az ezt kiszolgáló beszállító ipar, valamint a járműiparhoz, közlekedéshez kapcsolódó alternatív üzemanyagok témaköre került meghatározásra. A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközponthoz, illetőleg a Széchenyi István Egyetemhez kapcsolódó fejlesztési elképzelések célja, hogy egyetemünk bázisán egy európai dimenziókban is jelentős járműipari tudáskoncentráció jöjjön létre, mely azon túl, hogy a vállalati kooperatív kutatásokon keresztül közvetlenül is gazdaságfejlesztő hatást vált ki, egyidejűleg az új kutatási eredményekkel folyamatosan frissített oktatási programokon keresztül újratermeli és megerősíti a technológiai régió versenyképességének és megújuló képességének személyi feltételeit.

Image

Szilasi Péter Tamás
stratégiai és fejlesztési igazgató, Széchenyi István Egyetem

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00

Galéria

Támogatóink

Projektek