Köszöntő

Image Image

Az autó egy csodálatosan komplex szerkezet, folyamatosan megújuló, kifinomult mérnöki konstrukció, amely nem csupán alkalmazza a modern technika eredményeit, hanem iniciálja annak fejlődését. Így jöhettek létre az autóipar igényei szerinti új műszaki kerámiák, nagyszilárdságú lemezek, bonyolult technológiai megoldások és a gyártáshoz szükséges szerszámgépek, robotok. A járműipar az automatizált gyártásban a Galamb József által konstruált, legendás T-Ford modell megjelenése óta vezető szerepet játszik, és ezt a szerepét a jövőben is őrizni fogja.

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont a járműgyártáshoz kapcsolódó korszerű anyagok és technológiák kutatásával, valamint az új lehetőségeknek a mechanikai konstrukciókban való megjelenítésével foglalkozik. Kutatási tevékenysége felöleli az előgyártási technológiákat és a befejező megmunkálásokat, konstrukciós vonatkozásban pedig a jármű részegységek fejlesztésének alapelveit és néhány prototípus konkrét megvalósítását foglalja magába. A technológiák fejlesztésében és a konstrukcióban egyaránt kulcs szerepe van a számítógépes szimulációnak, amely mind a technológiai folyamatok modellezésében, mind a járművekben lejátszódó bonyolult áramlási és hővezetési feladatok megoldásában hasznosul. Hasonlóan nagy jelentősége van a végeselem technikának a konstrukcióban, ahol a kifáradás, mechanikai igénybevételek, és a veszteségek elemzése játssza a főszerepet. E kutatásokban jelentős hangsúlyt kap a CAD és VEM technikák integrációja, mint új fejlesztési irány a számítógépes mérnöki megoldásokban. A másodlagos megmunkálások közül kiemelt területek a nagysebességű forgácsolás, a szoborszerű alkatrészek kialakítása, valamint a felületi technikák. A korszerű felületkezelések alkalmazásának kutatása a szerszámokra, valamint a nagy hőterhelésű és az egymáson elmozduló jármű alkatrészekre koncentrál. Az új eljárások egyre inkább a nanotechnológiák irányába fejlődnek, ezzel bekapcsolva ezt a korszerű iparágat is a kutatásra érdemes körbe.

A vázolt kutatási területek szorosan kapcsolódnak az Európai Unió 7. keretprogramjának három prioritásához (3. információs és kommunikációs technológiák, 4. nanotudomány, nanotechnológia, új anyagok és gyártási technológiák, 7. közlekedés), ezáltal nyitott a lehetőség az ezen programokhoz történő kapcsolódásra a közeli jövőben. Emellett számos európai fórumon fokozott hangsúlyt kap a versenyképesség, amely a járműiparban a fejlesztés és a gyártás Európában tartását jelenti, ezzel biztosítva az Európai Unió fenntartható fejlődését. Ennek hazai kutatási hátteréhez járul hozzá a Tudásközpont, biztosítva a hazai járműipar fokozott bekapcsolódását az európai munkamegosztásba.

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont tudományos jövőképe az európai járműipar fejlődéséből vezethető le. E területen a három kiemelt szempont a biztonság, a környezetbarát működés és a gazdaságos gyártás. A közelmúltban elindított kutatási projektek mind ezen célok megvalósulását szolgálják, tehát jogos az a remény, hogy egyes kiemelt részterületeken a Tudásközpont a térségben infrastruktúra és tudományos potenciál terén egyaránt a működő jelentős kutatóközpontok egyenrangú partnerévé válik.

Image

Dr. Czinege Imre
egyetemi tanár, IT elnök

A magyar járműipar kilencvenes évek elején bekövetkezett sokkszerű összeomlását követő tizenöt év folyamatos átalakulásainak eredményeképp létrejött az új, versenyképes hazai járműipar. A jelentős külföldi működő tőke beruházások, valamint a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások utóbbi években tapasztalható gyorsuló fejlődése révén az iparágat ma már a legfejlettebb technológiák alkalmazása jellemzi. A vállalati méret, a tulajdonviszonyok, valamint a termékek komplexitása tekintetében az iparág szereplői rendkívül széles palettán mozognak. Egy azonban közös bennük: valamennyien felkészültek összetettebb termelési feladatok, magasabb tudástartalmú termékek előállítására. A fejlődési folyamat másik vetülete, hogy a Magyarországon működő globális járműipari cégek egyre nagyobb számban mélyítik el hazánkban folyatott tevékenységüket, s egészítik ki a korábban gyártásra, összeszerelésre korlátozódó kapacitásaikat lokális beszerzési funkciókkal, valamit termékfejlesztéssel.

A Széchenyi István Egyetem jelentős hagyományokkal rendelkezik a Győr központú technológiai régió vállalkozásaival történő együttműködés terén. A földrajzi értelemben Észak-Dunántúlként megfogható gazdasági térségben a járműipar központi jelentőségű. A korábbi évek tudatos építkezésének, illetve a vállalati kapcsolatok intenzitásának elismerése, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt pályázatok jóvoltából az Egyetem keretein belül 2004/2005 során megkezdhette munkáját a Járműipari-, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ, majd 2005/2006-ben megalakulhatott a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont. Az utóbbi folytatásaként, 2008. évtől pedig a Nemzeti Technológiai Program jóvoltából újabb három és fél éves projekt indulhatott, az Integrált Járműipari Technológia- és Termékfejlesztő Rendszer (IJTTR) kutatását, 2009-től pedig párhuzamosan a Krónikus Gyermekbeteg Otthoni Ápoláshoz Integrált Mechatronikai és Informatikai Környezet Fejlesztés (INFCARE8). A programok mindegyike több egyetemi tanszék összehangolt munkájának eredményeképpen, a vállalati kutatási igények széles spektrumára képes hatékony válaszokat adni. Az alkalmazott tudásbázis magját az Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék adja, mely köré az adott kutatási feladat igényeinek megfelelően szerveződnek a matematika és számítástudomány, a gépszerkezettan és mechanika, a közúti és vasúti járművek, valamint a közlekedésszervezés, illetőleg a regionális, közgazdasági tudományok jeles művelői. Az Egyetem szervezeti rendszerén belül létrejött egy független, kizárólag e programok végrehajtásával, illetve szervezésével foglalkozó kutatócsoport, mely reményeink szerint működése során képes lesz a világ élvonalába tartozó kutatási feladatok végrehajtására, hozzásegítve ezzel mind több, a régióban működő vállalkozást nemzetközi üzleti sikerek eléréséhez.

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont jövője szorosan összekapcsolódik azzal a kiemelkedő jelentőségű munkával, mely a magyarországi fejlesztési pólusok programjának, ezen belül is az „AUTOPOLIS” – Nyugat-Magyarországi Fejlesztési pólus komplex fejlesztési programjának kialakításával kapcsolatos. Hagyományaira, erősségeire, valamint földrajzi elhelyezkedéséből következő lehetőségeire való tekintettel a Győr központú pólus elsődleges fejlesztési irányaként a járműipar, az ezt kiszolgáló beszállító ipar, valamint a járműiparhoz, közlekedéshez kapcsolódó alternatív üzemanyagok témaköre került meghatározásra. A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközponthoz, illetőleg a Széchenyi István Egyetemhez kapcsolódó fejlesztési elképzelések célja, hogy egyetemünk bázisán egy európai dimenziókban is jelentős járműipari tudáskoncentráció jöjjön létre, mely azon túl, hogy a vállalati kooperatív kutatásokon keresztül közvetlenül is gazdaságfejlesztő hatást vált ki, egyidejűleg az új kutatási eredményekkel folyamatosan frissített oktatási programokon keresztül újratermeli és megerősíti a technológiai régió versenyképességének és megújuló képességének személyi feltételeit.

Image

Szilasi Péter Tamás
stratégiai és fejlesztési igazgató, Széchenyi István Egyetem

Eseménynaptár

Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. március 20.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 23. 00:00 - 2018. március 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. március 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2018. március 28.
Munkaszüneti nap 2018. március 30.

Galéria

Támogatóink

Projektek